Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Обучение

Институтът по социология при БАН провежда обучение на докторанти в съответствие с изискванията на Закона за научните степени и научните звания, Закона за висшето образование, Закона и Устава на Българска академия на науките и Наредбата за държавните изисквания за приемане и обучение на докторанти.

Форми на обучение:

  • Редовна докторантура (с минимален срок за обучение 3 години след придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”);
  • Задочна докторантура (с минимален срок за обучение 4 години след придобита образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър”);
  • Самостоятелна докторантура (с 3 годишен срок за обучение, само за лица с придобита образователно-квалификационна степен “магистър”);
  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology