Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „???????? ?? ????????: ?????, ??????????? ? ????????”

?????????? ??? ????????

Списък на докторантите към секцията,
завършили докторантурата си след 2000 г.

 

Зачислени 2006 г.

Абдула Мохамед Байдани (CV в PDF формат), редовна докторантура 
Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Валентина Миленкова
Тема на дисертацията:
Период на докторантурата: декември 2006 г. – декември 2009 г.
Резултати: в процес на подготовка

 

Зачислени 2004 г.

Корнелия Илиева, редовна докторантура
Научен ръководител: ст.н.с. І ст. дсн Пепка Бояджиева
Тема на дисертацията: Учене през целия живот - институционализация и регулативни механизми
Период на докторантурата:  януари 2004 г. – септември 2007 г.
Резултати: Отчислена с право на защита – септември 2007 г.

 

Зачислени 2003 г.

Тихомир Митев, редовна докторантура (към Група за изследване на технологиите)
Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков
Тема на дисертацията: Условия за устойчивост на хетерогенните общности (върху примера на хидроенергийната каскада “Белмекен-Сестримо”)
Период на докторантурата:  2003 г. – 2007 г.
Резултати: Защитена дисертация  - юни 2007 г.

 

Зачислени 2002 г.

София Дуева, редовна докторантура
Научен ръководител: ст.н.с. І ст. д.с.н. Пепка Бояджиева
Тема на дисертацията:
Период на докторантурата:  2002 г. -
Резултати: Отчислена с право на защита

 

Зачислени 2001 г.

Ива Илиева, редовен докторант
Научен ръководител: ст.н.с. І ст. дсн Галин Горнев
Тема на дисертацията:
Период на докторантурата:  2001 г. -
Резултати: Отчислена с право на защита

Любомира Виделова, редовен докторант
Научен ръководител: ст.н.с. І ст. дсн Галин Горнев
Тема на дисертацията:
Период на докторантурата: 2001 г. -
Резултати: Отчислена с право на защита

Тодор Галев, редовна докторантура (към Група за изследване на технологиите)
Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков
Тема на дисертацията: Технологии с двойна употреба: граници между фактическа и потенциална двойственост
Период на докторантурата: 2001 г. – 2005 г. (прекъсване на срока на докторантурата – 14 месеца)
Резултати: Защитена дисертация  - февруари 2006 г.

 

Зачислени 2000 г.

Мими Василева, Задочна докторантура (към Група за изследване на технологиите)
Научен ръководител: ст.н.с. ІІ ст. д-р Иван Чалъков
Тема на дисертацията:
Период на докторантурата: 
Резултати: Отчислена с право на защита

 

Зачислени 1998 г.

Албена Накова, докторант на свободна практика
Научен ръководител:
Тема на дисертацията:
Период на докторантурата: 1998 г. – 2001 г.
Резултати: Защитена дисертация - 2001 г.

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology