Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „???????? ?? ????????: ?????, ??????????? ? ????????”

?????? ??????? ?? ????????

Секцията е създадена през 1968 г. под името “Социология на науката и техническия прогрес”. Основател на секцията е акад. Нико Яхиел, който става неин ръководител за периода 1968-1982 и 1986-1990. За времето 1982-1986 г. тя се ръководи от проф. Юлиян Минков. От 1990 г. до настоящия момент завеждащ секцията е проф. Галин Горнев. През 1994 г. тя е преименувана в секция “Социология на науката и образованието”, а през 1999 г. към нея се създава Група за изследване на технологиите с ръководител ст.н.с. д-р Иван Чалъков.

В резултат на промените в институционална структура на Института по социология, одобрени от  Научния съвет на института на неговото заседание на 9 октомври 2008 г., съставът на секцията се увеличава с трима учени. С оглед на промените в научно-изследователските приоритети на членовете на секцията, тя е преименувана на секция “Общество на знанието: наука, образование и иновации”.

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology