Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „?????????? ?? ??????????? ? ??????????”

?????? ??????? ?? ????????

 

1. Още със създаването на Института по социология на 1.02.1968 г. се формират няколко секции, които отразяват проблематиката на социологическата структура на обществото, създадена от инициаторите и основателите на съвременната българска социология след 1945 г., под ръководството на проф. Живко Ошавков, негов пръв директор.

Една от секциите носи името "Социология на управлението" и е с ръководител Стоян Михайлов. При създаването на секцията членове и сътрудници са: Ради Василев, Стефан Дончев, Христо Петров, Искра Дандолова.
В секцията се обособяват три основни изследователски направления: Социология на управлението. Социология на икономиката, Социология на града. Секцията взима активно участие в изследването "Градът и селото", за "Религията в България". както и в основаването и развитието на Българската социологическа асоциация (БСА). По това време започва и подготовката, организацията и провеждането на 7-мия световен конгрес по социология във Варна (1970 г.).
По-късно към секцията се привличат и други щатни и нещатни сътрудници: Кирил Геров, Кирил Кертиков, Кольо Рамчев, Оля Дейкова, Борис Ставров, Антоний Вендов. През секцията са се преминали и десетки дисертанти.


В началото на 80-те години, поради преминаване на друга отговорна работа, Стоян Михайлов освобождава поста на ръководител на секцията. Избран е на негово място Ради Василев, който изпълнява длъжността до смъртта си.


По това време в секцията се очертават следните профили: индустриално управление (Ст. Дончев), управление на предприятието (К. Геров), организация и управление на икономиката (И. Миронов), управление на урбанизационните проблеми (И. Дандолова), регулативни функции на правно-нормативните системи (Р. Василев), социални и политически организации (Хр. Петров), емпиричните изследвания в социология на управлението (О. Дейкова).

2. През   80-те   години   в   икономиката   настъпват   промени,   които пораждат нови  проблемни  полета:   формиране  на пазарни  отношения   н
тяхната кохерентност с нормативните системи на  обществото.  Секцията  се насочва към започващото пазарно развитие като провежда серия от национални и сравнителни изследвания („вземане на решения” в индустрията - за заетост, пазар, иновации, технологичен трансфер, автономия на предприятията, симптоми на пазарно функциониране и др.)


3. През 90-те години преходът породи множество "горещи полета" и проблемни кръгове, съдбоносни за. обществото, което естествено налага пренасочване на експертизата и профилирането на изследователите. Секцията беше преименувана на "Социология на организациите и политиката'' постъпват и нови членове Д. Минев, К Трендафилова, Ст. Николов, Е. Тодорова. Новите икономически и политически реалности подтикнаха изследователите към работа в нови проблемни полета.


4. С извършеното преструктуриране през 2008г. секциите на Института по социология се реформират изцяло. Съществуващата до тогава секция се обособява като „Социология на икономиката и политиката” към която се присъединяват голяма част от учените работили в закритата секция „Социология на труда и социалната политика”. Към момента състава на секцията е следния: ст.н.с. ІІ ст. д-р Духомир Минев (водещ изследовател), ст.н.с. ІІ ст. д.с.н. Карамфил Манолов, ст.н.с. ІІ ст. д-р Божидар Ивков, ст.н.с. ІІ ст. д-р Добринка Костова, ст.н.с. ІІ ст. д-р Оля Дейкова, н.с. І ст. д-р Вяра Ганчева, н.с. І ст. д-р Георги Петрунов, н.с. І ст. д-р Красимира Трендафилова, н.с. І ст. д-р Мария Желязкова, сп. Кирил Мулячки.

 

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology