Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „?????????? ?? ??????????, ????????? ? ???????????? ?????”

??????-??????????????? ?????????

Описание на проблематиката

  • Изследване на функциониращите социални ценности в развиващото се българско общество. Тенденции и проблеми на културната интеграция на България в обединена Европа като единство в многообразието. Генеалогия на ценностните обвързаности и тяхната институционализация
  • Изследване на всекидневното функциониране на религиите в съвременното българско общество. Православието, ислямът и други вероизповедания в социалните мрежи на отвореното общество
  • Типове всекидневен живот. Социални ценности и паралелни социални светове
  • Всекидневният живот в контекста на глобална несигурност. Изследване на всекидневния живот на рискови групи и малцинствени общности. – Отношенията между метод и социален предмет в контекста на самопроблематизирането на всекидневния живот: форми и граници на съотнасяне
  • Всекидневно и религиозно пространство: начини на взаимодействие и очертаване на фундаментални източници на социалните феномени
  • Нови форми на семейството в преструктуриращия се жизнен свят
  • Разработване на социологическата теория и на методологията с оглед изследване на ценностите, религиите и всекидневния живот

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology