Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „?????????? ?? ??????????, ????????? ? ???????????? ?????”

?????? ??????? ?? ????????

През 1969 г. е създадена секция “История на Социологията”

Това е исторически първото институционално звено в българската социология. Сътрудниците на секцията имат индивидуално и в екип важни постижения в областта на Историята на световната социология и История на социологията в България.

През 1992 г. секцията е преименувана в “Социология на религиите и всекидневния живот”. Трансформацията не означава прекратяване на интереса и изследователската дейност по проблеми на История на социологията, но главните усилия са насочени към неразработени в националната социологическа традиция значими и остро актуални проблеми на социология на религиите и всекидневния живот.

Научна ориентация

  • Социология на религиите. Православието и ислямът в социалните мрежи на отвореното общество
  • Новите предизвикателства към социологическата теория в условията на пост-модерното общество и глобализацията
  • Типове всекидневен живот. Социални ценности и паралелни социални светове в българското национално общество
  • Отношенията между метод и социален предмет в контекста на самопроблематизирането на всекидневния живот:форми и граници на съотнасяне. Всекидневният живот в контекстите на глобална несигурност
  • Бедност и стратегии за оцеляване при малцинствата
  • Всекидневен живот в етническите общности
  • Всекидневно и религиозно пространство: начини на взаимодействие и очертаване на фундаментални източници на социалните феномени

През 2008 г. секцията е преименувана в „Социология на ценностите, религиите и всекидневния живот”

Ориентирана е към изследвания в областта на социология на ценностите, социология на религиите и социология на всекидневния живот.

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology