Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Структурни звена
?????? „??????????? ?? ??????????? ?????????????? ???????????”

?????? ??????? ?? ????????

Кратка история на секцията

Секция Методология на емпиричните социологически изследвания (МЕСИ) развива методологическите, методическите и организационните аспекти на емпиричното социологическо изследване. Секция МЕСИ е новото лице на работещите в Института по социология изследователи-методици.

Историята на секция МЕСИ води началото си от математико-статистическата група към ръководството на Института по социология и отдела Теория на емпиричното социологическо изследване, методика и организация (ТЕСИМО).Тези две звена са създадени при основаването на Института по социология през 1968 г.

През 1978 г. е сформирана секция Методика и организация на емпиричното социологическо изследване (МОЕСИ), която от 1994 г. обогатява функциите си, вече под наименованието Методи на социологическите изследвания и обществено мнение (МСИОМ). До 2008 г. ръководител на секцията е чл.кор.д.с.н. Атанас Атанасов. От септември 2008 г. секция МЕСИ има нов ръководител - ст.н.с. І ст. д.с.н. Светлана Съйкова.

С времето секция Методология на емпиричните социологически изследвания (МЕСИ) се утвърди като многофункционален методологически и методически център с богат изследователски потенциал. Секцията  развива изследователска дейност по методологията на емпирични социологически изследвания (ЕСИ) и провежда широкообхватни емпирични изследвания.

Изследователите в секцията разработват, адаптират и прилагат съвременни методологически и методически подходи, техники и процедури на ЕСИ. С методологическото и методическо съдействие на секция МЕСИ се организират и провеждат ЕСИ в различни сфери на обществената система, както и специализирани методологически изследвания.

Секцията развива разнообразна консултантска дейност и оказва методологическа помощ на изследователски екипи по провеждане на ЕСИ във и извън рамките на института.

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology