Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Периодични издания

????????

??????????? ????????

Рецензионна политика


Списанието стриктно следва общоприетата световна практика на водещи научни издания за „двойно анонимно рецензиране” - авторът не знае кой е негов рецензент, а името на автора не се съобщава на рецензента. Всички депозирани текстове предварително се преглеждат, като се държи да бъдат спазени стриктно приетите научни и издателски стандарти на списанието. Текстове, които не отговарят на тези критерии, не се допускат до рецензиране и се връщат на автора. Когато статията бъде официално приета, авторът ще бъде своевременно уведомен. По процедура за научната стойност и съдържанието на статията се произнасят поне двама експерт-рецензенти. Авторите получават рецензиите си до 2 месеца от официалното депозиране на  публикацията в редакцията на списанието.


Рецензионен процес


Изходът от рецензионния процес би могъл да бъде:

1. Приемане за публикация – при рецензия с подобна препоръка статията се публикува в бъдещ брой на списанието;

2. Приемане за публикация с изискване за нанасяне на промени и корекции – статията принципно се приема за публикуване, но авторът трябва да вземе под внимание забележките на рецензента и да внесе препоръчаните промени;

3. Отхвърляне с възможност за бъдещо преразглеждане – статията е отхвърлена на този етап поради несъответсвие с научните критерии на списанието, но предвид интересната проблематика и съдържанието си, може да бъде предоставена за разглеждане в бъдеще след основно преработване; 

4. Категорично отхвърляне – статията няма да бъде приета за публикуване в списанието и в бъдеще.


Депозиране
Ръкописите се депозират в редакцията на списанието на адрес:
София 1000, ул. „Московска” № 13-А
Институт по социология при БАН
Списание „Социология”
E-mail:
sociologyjournalbas@gmail.com
sociologyjournal@sociology-bg.org

 

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology