Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Периодични издания

????????

?? ??????????

Списание „Социология” е ново академично издание на Института по социология при БАН, което има за цел да допринесе за разширяването на спектъра на социологическия дебат и да инициира, от една страна, засилена диалогичност в рамките на социологическата общност, както и да стимулира интердисциплинарните проучвания, oт друга. Списанието ще излиза в рамките на четири броя годишно, като ще се публикуват статии на български и английски език.

Сред основните приоритети на списанието ще бъде подпомагането на академичното сътрудничество между различните изследователски институти, катедрите по социология и организациите, които присъстват на терена на изследователската и научна дейност в полето на социалните науки. Специално внимание ще бъде отделено на осигуряването на възможност за публикуване на младите учени и преди всичко на докторантите по социология. Списанието също така има за цел да отразява академичния и научен живот на социологическата общност у нас, както и да води преглед на излезлите нови заглавия в България и чужбина.


В унисон с общоприетата световна практика на водещи научни издания, сп. „Социология” стриктно ще следва политика на „двойно анонимно рецензиране” - авторът не знае кой е негов рецензент, а името на автора не се съобщава на рецензента. С оглед осигуряване на по-голяма прозрачност и професионален начин на работа, е въведен лимит на публикациите за членове на Редколегията и на Редакционния съвет (1 брой годишно).


Списание „Социология” вече официално приема статии. Очакваме Ви!


Официалните рубрики са:

  • Теоретични проблеми на социологията
  • Социологически алтернативи и дискусии
  • Емпирични изследвания и проекти
  • Из опита на катедрите по социология
  • Докторантски изследвания
  • Из живота на социологическата общност
  • Международно сътрудничество
  • Представяне на нови книги излезли у нас и в чужбина

Дори да не се вмествате стриктно в тях, не се колебайте да предложите Вашите статии. Единствените ни критерии са тяхното качество и научни достойнства.

Редакционният съвет на списание „Социология”
София, 09.03.2009 г.

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology