Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Периодични издания

??. ?????????????? ????????

?? ??????????

ISSN 0324-1572

Институт по социология
Българска академия на науките
ул. Московска № 13A
София 1000
Тел: (+359 2) 980-99-35
Факс: (+359 2) 980-58-95
E-mail: socprobl_eds@dir.bg

“Социологически проблеми” е единственото българско академично списание в областта на социологията. То е основано през 1968 г. и се публикува от Институт по социология – БАН, съвместно с Българската социологическа асоциация.

 

Редакционен съвет

Галин Горнев, Елена Михайловска, Йордан Венедиков, Минчо Драганов, Николай Генов, Петър-Емил Митев, Стоян Михайлов, Стефан Дончев, Тодор Петев, В. А. Ядов (Русия), Е. Тирякян (САЩ), П. Дюбоа (Франция), Р. Гратхоф (Германия)

 

Пълните текстове на статиите от списание “Социологически проблеми” от 1990 г. до момента са достъпни чрез “Електронна библиотека за Централна и Източна Европа”

 

 

 

Редакционна колегия

Главен редактор: Кольо Коев
Зам. главен редактор: Кръстина Петкова
Отг. секретар: Румяна Стоилова
Членове: Боряна Димитрова, Валентина Златанова, Георги Фотев, Иван Чалъков, Лиляна Деянова, Максим Молхов, Николай Тилкиджиев, Пепка Бояджиева, Таня Неделчева, Татяна Коцева

 

Указания към авторите

1. Ръкописите се депозират в редакцията на списанието: Институт по социология, София 1000, ул. „Московска“ 13 А, стая 116, 102.
2. Авторските права на публикуваните статии принадлежат на списанието.
3. Ръкописите трябва да бъдат по стандарт А4, 30 реда на страница, 60 знака на ред. Максималният обем на статиите е 20 страници. Текстовете се представят на електронен носител (дискета или приложен файл на посочения e-mail) заедно с разпечатка в 2 екземпляра.
4. Основният текст на ръкописа трябва да бъде придружен от резюме до 250 думи, разположено веднага след заглавието. Резюмето е кратко описание на цялата статия, а не само на изводите и завършва с ключови думи. След като статията бъде приета за печат, авторът представя превод на текста на резюмето на английски език.

За пълни указания, моля свалете този файл в PDF или DOC формат.

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology