Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Новини

?????????? ??????? ?? ????? ????????? (26-27.11.2009, ?????)

05-11-2009

Уважаеми колеги,

По традиция Институтът по социология при БАН провежда Четения за млади социолози.

Тазгодишните ще се проведат на 26 и 27 ноември 2009 г. в София, ул. „Московска” 13 А, Институт по социология при БАН  под формата на Национални четения за млади социолози. Четенията са добра възможност за изява на младите изследователи, работещи както в областта на теоретичните проучвания, така и в полето на приложната социология. Същевременно подобни срещи и научни дискусии консолидират колегията и допринасят за поддържане на връзката между наука и практика.

Ръководството на Института по социология при БАН кани млади социолози от Вашата институция - студенти, докторанти, асистенти на възраст до 35 години, да вземат участие в предстоящите  Национални четения за млади социолози.

Научните доклади и съобщения на всички участници ще бъдат оценени от жури, а най-добре представилите се ще получат награди и работите им ще бъдат публикувани в сп. “Социология”.

Разчитаме Ваши студенти, млади специалисти и асистенти активно да участват в Националните четения, като се представят с научни доклади.

Изисквания към техническото оформяне и представянето на на докладите:
1. Обем на докладите - до 15 стр., шрифт Times New Roman, размер 12, интервал между редовете 1,5.
2. Време за презентация - 15 минути.

 

Очакваме Вашите заявки за участие в срок до 10 ноември 2009 г. на адреси:
Димитрина Попилиева: dimitrina.popilieva@gmail.com
Диана Ненкова: diana@sociology.bas.bg

Срокът за депозиране на докладите в пълния им обем е 17 ноември 2009 г. на горепосочените е-мейл адреси.

 

С уважение:
Организационен комитет на Националните четения за млади социолози

Председател: проф. дсн Димитър Димитров – директор на Института по социология при БАН

Членове:
ст.н.с. І ст. дсн Валентина Златанова, заместник директор
ст.н.с. ІІ ст. д-р Анна Мантарова, научен секретар
ст.н.с. ІІ ст. д-р Емилия Ченгелова
Димитрина Попилиева, технически сътрудник, dimitrina.popilieva@gmail.com
Диана Ненкова, технически сътрудник, diana@sociology.bas.bg

Телефони за контакти и информация:
Институт по социология при БАН, тел. 980 90 86; 980 74 76

 

 

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology