Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Връзки

Висши училища с изучаване на социология

Югозападният университет "Неофит Рилски" – Благоевград

Правно-исторически факултет (Катедра Социология)

Неофициален блог на специалност Социология, Югозападен университет “Неофит Рилски”

Софийски университет “Св. Климент Охридски”

Катедра Социология е най-старата катедра в България и е част от Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски”

Официален сайт на Философски факултет на СУ “Св. Климент Охридски” – съдържа богата информация, която се обновява непрекъснато.

Университет за национално и световно стопанство (УНСС)

Катедра Икономическа социология и психология е част от Общоикономически факултет на УНССС

Официален сайт на Философско-исторически факултет, Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”

Катедра "Политология, социология и културология" е част от Философски факултет на ВТУ “Св. Св. Кирил и Методий”

Академични и научно-изследователски институции

Онлайн ресурси по социология

Организации с нестопанска цел, асоциации и др.

Българска социологическа асоциация

Българска социологическа асоциация (БСА) е професионална организация с идеална цел, чиито членове осъществяват теоретични и емпирични изследвания, преподавателска и изследователска дейност в областа на социологията в България. Нейните членове са учени, експерти от обществения и частния сектор, докторанти и студенти, които се занимават професионално или имат интереси в областта на социологията и обществените проблеми.

International Sociological Association (ISA)

The International Sociological Association (ISA), a non-profit association for scientific purposes in the field of sociology and social sciences. The ISA was founded in 1949 under the auspices of UNESCO. The goal of the ISA, is to represent sociologists everywhere, regardless of their school of thought, scientific approaches or ideological opinion, and to advance sociological knowledge throughout the world. Its members come from 109 countries.

European Sociological Association (ESA)

The European Sociological Association (ESA) aims to facilitate sociological research, teaching and communication on European issues, and to give sociology a voice in European affairs.
ESA is an academic association of sociologists and a non-profit Europe-wide association made up of over 700 members. It was established in the early 1990s, following deliberations and consultations among sociologists from a diverse range of countries.

"Ivan Hadjiyski" Institute for Social Values & Structures

Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики (АСИ)

Асоциация за социални изследвания и приложни изследователски практики (АСИ) е доброволна, независима, неполитическа организация на преподаватели, изследователи, специализанти, докторанти и студенти с трайни интереси в областта на социалните науки и приложението им в обществения живот. Регистрирана е като юридическо лице в Софийски градски съд на 25 април 1994 г. с фирмено дело 1387/ 1994 г.

Социологически и маркетингови агенции


Агенция за социални анализи

Founded in 1994, the Agency for Social Analyses (ASA) is an independent, non-profit making public policy oriented Think-Tank organization

Алфа Рисърч - агенция за маркетингови и социално-политически изследвания

Алфа Рисърч е създадена през 1997 г. Член на ESOMAR (European Society for Opinion and Market Research) и Българската Социологическа Асоциация

АССА-М - Частна агенция за социални проучвания и анализи

BBSS Gallup International

Balkan British Social Surveys plc (founded 1991) is the first privately owned and now the biggest full service market, media and opinion research organisation in Bulgaria. BBSS is at the same time a headquarters of a network of research companies covering the whole region of South-East Europe.

Витоша Рисърч

Витоша Рисърч е специализирана в извършването на маркетингови, социални, политически, рекламни и медийни изследвания.

GfK Bulgaria - Институт за маркетингови изследвания

GfK Bulgaria е водещ институт за проучване на пазара в България, предлагащ на своите клиенти пълен набор от маркетингови и социологически инструменти. GfK Bulgaria е част от четвъртата по големина в Европа и шеста в света верига за маркетингови проучвания GfK Group. [http://www.gfk.bg/index.php?id=5] Компанията е основана през 1994 година като дъщерна фирма, 100% собственост на Fessel GfK [http://www.fessel.at], Виена, координатор на GfK за Централна и Източна Европа.

Маркет Линкс

Маркет Линкс е агенция, предлагаща цялостно обслужване в сферата на маркетинговите изследвания и консултации.

Маркет Тест

Маркет Тест е частна българска агенция за пазарни изследвания и консултации, регистрирана през 1995 година.

Сова Харис

Сова Харис е частна фирма, специализирана в провеждането на политически, социални, маркетингови и други емпирични проучвания.

МБМД (Институт за маркетинг и социални изследвания)

МММ - Маркетинг. Медии. Анализи

МММ е частна агенция, основана през 2000 г. Специализирана е в провеждане на социални и пазарни изследвания и проучване на рекламата.

Национален център за изучаване на общественото мнение /НЦИОМ/

Националният център за изучаване на общественото мнение /НЦИОМ/ е създаден с решение на Народното събрание на Република България от 15 декември 1989.
НЦИОМ е българският държавен институт за изучаване на общественото мнение, за политически, обществени и икономически изследвания.

Ноема

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology