Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /www/sociology-bg.org/old-sociology/root/inc/database.inc.php on line 39
Институтът по социология при БАН е създаден през 1968 г. Негов основател и първи директор е проф. Живко Ошавков. Институтът е основният академичен изследователски център по социология в България. Разработва фундаментални проблеми на теорията, методологията и историята на социологията, развива познанието в частни социологически дисциплини, изследва социалните процеси и структури в различни области на обществения живот. Провежда национални и международни сравнителни социологически изследвания.

Институтът по социология определя изследователските си приоритети съобразно принципно новата ситуация и перспективи пред българското общество в контекста на глобализацията и евроинтеграцията и постиженията на съвременната социология. Институтът провежда теоретични и приложни изследвания в областта на социалните общности, социалната стратификация и социалната мобилност; социалните патологии; социологията на труда, организациите и политиката; социологията на образованието, науката и технологиите; етносоциологията и социологията на религиите и всекидневния живот; регионалното и глобалното развитие; емпиричните социологически изследвания и съвременните методи за изучаване на социалната действителност.

?????? ?? ??????????? ?? ??????? ?? ??? ??????

???????????? ??????? ?? ???? «?????????????? ?? ???????????? ??????? ?? ????????? ?? ????????????? ???????»
  ...още »

  назад | нагоре | начало 
(C) 2018 - Institute of sociology